Vertrouwenspersonen

 

 

Vertrouwenspersonen

Draagt elkanders lasten (Galaten 6:2a)

In onze gemeente is een team van zes vertrouwenspersonen werkzaam. Zij staan gemeenteleden bij die psychische en/ of emotionele problemen hebben. Bovendien helpen zij gemeenteleden hun klachten te verwoorden en verwerken, eventueel als aanvulling op professionele hulpverlening. Zij kunnen u onder andere bijstaan bij: Rouwverwerking, huwelijks- of gezinsproblemen, verslaving, verwerking van trauma's en depressiviteit.

Een vertrouwenspersoon oefent zijn/ haar taak alleen uit na de volgende procedure:
De wijkpredikant geeft aan de contactpersoon van het team door dat ondersteuning van een vertrouwenspersoon gewenst is en overlegt met haar wie hiervoor geschikt is. De vertrouwenspersonen hebben allen een cursus psychisch pastorale hulpverlening gevolgd en zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad.

Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Contactpersoon: Joke Schipper, tel. 0546-807847, emailadresjokeschipper33@gmail.com