Kerkradio en Kerk TV

Klik hier voor de laatste veranderingen bij meekijken en meeluisteren

 

Kerktelevisie en kerkradio-uitzendingen

Het is al zo gewoon: kerkdiensten vanuit de Dorpskerk volgen op de televisie of via internet.

Ruim twee jaar is dit al mogelijk. We krijgen steeds meer aanvragen voor aansluitingen. De

reacties van de kijkers zijn bijzonder positief. Men ervaart vooral meer betrokkenheid.

Uiteraard zijn wij daar als Mediacommissie erg blij mee. Door deze toename worden we

echter wel geconfronteerd met oplopende kosten. Wij bieden als missionaire gemeente de

uitzendingen gratis aan, terwijl het uitzenden voor ons wel kosten met zich meebrengt. Om

ook in de toekomst deze uitzendingen mogelijk te maken, willen wij een beroep op u doen om

een gift over te maken op:

 

Rekeningnummer:           NL80 RABO 0354 8024 02

Ten name van:                 Diaconie Herv. Gemeente Wierden

o.v.v.:                                Gift kerkradio/tv uitzending

 

Zowel bij de kerkradioluisteraars en de televisiekijkers zijn collectebussen die eens per

kwartaal worden opgehaald. Het is natuurlijk ook mogelijk om dit per bank over te maken.

Dit kan op:

 

Rekeningnummer:           NL61 FVLB 0699 8421 82

Ten name van:                 Herv. Gemeente Wierden

o.v.v.:                                Collecte kerkradio/ tv uitzending

 

Uw gaven worden verdeeld tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.

Dankbaar zijn wij voor alle giften die reeds binnen zijn gekomen. Ook danken wij God dat

Hij naar ons omziet en steeds weer de middelen geeft om de gemeente in stand te houden.

Met vriendelijke groet,

 

 

Wat doet de Commissie media ?

De commissie media is verantwoordelijk voor de kerkuitzendingen van onze kerk, en valt onder de diaconie.
We zenden uit op verschillende manieren:

1) Uitzendingen met beeld en geluid via internet op de computer

2) Uitzendingen met alleen geluid via internet op de computer

3) Uitzendingen via kerk TV op eigen TV toestel

4) uitzendingen via de Hervormde zender ( dit gaat via de ether)

Alle uitzendingen zijn gratis, natuurlijk wordt een gift op prijs gesteld.

Voor  optie een en twee bent u alleen een computer met internet nodig en kunt u kijken via onze website www.hervormdwierden.nl
Voor de derde optie moet u een  aanvraag doen, gegevens zie onderaan deze pagina
optie  4  moet aangevraagd worden via onderstaande diaken:
E.M. Schipper, Primulastraat 15, 7641VP Wierden, tel. 0546-575367

 

Info Kerk TV 

Wat bent u nodig:

 

Een goed werkende televisie.

Internet aansluiting

(is momenteel niet veel duurder dan een gewone telefoonaansluiting)

Internet moet u zelf aanvragen!

 

Wat kost het:

 

Aanschaf kastje:                      125 euro   (blijft u eigendom)

Draadloze verbindingsset        75 euro   ( optioneel, als de internet kabel achter de TV ligt is dit niet  nodig)

 

Info en aanvragen bij:

Koster Lammert Wessels

Tel: 0546-574813   mobiel: 06-15085804

Mail: kosterlammert@gmail.com

 

De diensten vanuit de dorpskerk worden uitgezonden.

Vanaf 20 minuten voor de dienst is het zichtbaar.

Ook de diensten van de laatste week kunnen worden teruggekeken.