Kerkblad

De Algemene Kerkenraad geeft een kerkblad uit, waarin alle belangrijke zaken met betrekking tot het kerkenwerk staan vermeld. De administratie berust bij het Kerkelijk Bureau, waar ook advertenties kunnen worden opgegeven.

 Wilt u een abonnement op het kerkblad dan kunt u een e-mail sturen naar het Kerkelijk Bureau.

De kopij moet uiterlijk maandag 13.00 uur zijn ingediend bij de eindredactie (zie kerkblad) voor het nummer dat diezelfde week verschijnt. Dit kan ook per e-mail op kerkblad@hervormdwierden.nl.

De vormgeving en uitgave van het kerkblad wordt verzorgd door de kerkbladcommissie.

Contactpersoon: Mevrouw J. de Jong-Gottemaker, Schoolstraat 2, tel. 0546-572602 of 06-83794156

E-mailadres: johanna.jong@tele2.nl


Onze kerkbladen
vindt u bovenaan de website.