Kort verslag koffieochtend 11 april

Op woensdag 11 april was er een koffieochtend in Hebron met als spreekster Annemarie van Heijningen. Het thema was :“Sta op en schitter “.  

Aan de hand van Jesaja 60 vers 1-3 begon Annemarie haar verhaal. In deze verzen spreekt Jesaja mensen aan die in ellende en duisternis leven. En God roept hen hier op om te schitteren. Ook wij staan midden in een wereld vol allerlei ellende. Ongetwijfeld vragen wij ons soms af: “Wat doe ik hier?” of  “Is dit nu het leven?”. Maar ook wij worden opgeroepen om te schitteren. Om Gods liefde door te geven en uit te stralen. Kunnen wij dat?  Vaak willen wij hier hard ons best voor doen. Soms misschien iets te hard ons best. Als er dan dingen niet lukken die we graag goed willen doen voor God, voelen we dat als falen, voelen we stress en voelen we dat niet als schitteren. 

In een andere Bijbelvertaling staat de tekst zo: “Sta op en wordt verlicht”. Bij deze bewoording voel je meer dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Er valt een last van je af. Want wij hoeven ons niet te vertillen aan de opdracht: sta op en schitter. Wij mogen gewoon zijn wie we zijn. God legt de lat niet te hoog voor ons, dat doen wij zelf. Wij moeten alleen Gods licht weerkaatsen, wij hoeven niet zelf het licht te produceren. 

Wij mogen leven van de genade van God. We mogen elke dag bidden met de woorden:” Kom tot Uw doel met een ieder van ons”. Het gaat dan dus om Gods doel en wij mogen daarin zijn wie we zijn en zoals God ons bedoeld heeft. 

De volgende koffieochtend hopen wij te houden op woensdag 26 september 2018. De spreekster die we dan hebben uitgenodigd is Marina de Velde. We hopen dan weer veel vrouwen te mogen ontmoeten.