Verslag koffieochtend en foto's

Vanmorgen, op  woensdag 31 januari, hebben we weer een koffieochtend gehad in Hebron. We waren weer met een mooie grote groep vrouwen bij elkaar!! Fijn!

Het thema was :“Durf vrij te leven “ en onze spreekster was Sarianne van Dalen.

 Aan de hand van 4 voorbeeldvrouwen uit de bijbel (Lukas 7 vanaf vers 36, Johannes 8 vanaf vers 1, Markus 5 vanaf vers 24 en Mattheus 15, vanaf vers 21)) heeft Sarianne ons meegenomen in haar thema: Durf vrij te leven. Vrijer, in de zin van: leven met minder angsten. We moeten dan wel het verschil maken en zien tussen reële angsten en irreële angsten. Reële angsten zijn angsten om iets dat er werkelijk is. Bijvoorbeeld als er brand is en je bent bang dan is dat reëel, je moet maken dat je in veiligheid komt. Maar irreële angst is angst voor dingen die er nog niet zijn, angst voor dingen die eventueel zouden kunnen gebeuren. Daar kan ons leven en ons hoofd mee gevuld zijn en ons beheersen. Ons leven kan daardoor heel zwaar zijn.

We moeten een houvast vinden/hebben om je vrij te voelen, om minder in angst te leven. God is onze grote Houvast. God wil graag dat wij vrij leven en geen angst hebben. Zo heeft hij ons geschapen.

Dus….. bidden en op God vertrouwen is heel belangrijk om ons te kunnen helpen. Ook moeten we in beweging komen. Jezelf niet opsluiten of in je schulp kruipen, maar opstaan en proberen actie te ondernemen. Dan kunnen we verder komen. Daar hebben we wel lef voor nodig. Accepteren dat die angsten bij ons horen, kan ons helpen. De angsten zullen nooit helemaal verdwijnen zolang we op deze wereld zijn. Maar we kunnen proberen er mee leren om te gaan.

 

De volgende koffieochtend hopen wij te houden op woensdag 11 april 2018. De spreekster die we dan hebben uitgenodigd is Annemarie van Heijningen. We hopen dan weer veel vrouwen te mogen ontmoeten.

Hieronder ziet u enkele foto's