Hartelijk welkom op de koffieochtend in Wierden!!

Op woensdag 31 januari 2018 wordt er in gebouw Hebron bij de Dorpskerk, Burg. van de Bergplein in Wierden weer een koffieochtend gehouden. De spreekster van deze ochtend is Sarianne van Dalen. Het thema zal zijn: Durf vrij te leven.

Durf je vrij te leven of laat jij je beheersen door angst? Lukt het nog om ontvankelijk te leven als een kind of schiet je in de kramp? Hoe vrij beweeg jij je in deze angstige wereld? Durven heeft alles te maken met loslaten en het van God ontvangen.

De ochtend begint om 9.15 uur en zal rond 11.15 uur worden afgerond.Natuurlijk is er tijd voor koffie of thee en tijd voor ontmoetingen. 
We zouden het ontzettend leuk vinden wanneer u/jij er bij bent!

De zaal is open vanaf 9.00 uur en de toegang is gratis.

Ter afsluiting zal er wel een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten.

 

Er is helaas geen kinderoppas meer aanwezig.