Wat doet deze commissie?

De Jeugdcommissie is het overkoepelend orgaan, dat over al het jeugdwerk in de gemeente gaat, het financieel aanstuurt, en is hierover aan de Algemene Kerkenraad verantwoording verschuldigd. Zij ondersteunt de diverse jeugdwerk onderdelen door hen organisatorisch bij te staan. Haar doel is om de jeugd betrokken te houden bij de gemeente.