catechisatie

 

Catechisatieseizoen 2017/2018 ten einde                                                                                         

In de week van 12 maart 2018 zijn alweer de laatste catechisatielessen gegeven. Ruim 250 jongeren hebben deze catechisatielessen gevolgd. In het afgelopen seizoen is ook de catechisatie voor de jongeren uit groep 7 opgestart (naast groep 8). Dit was een groot succes. Er waren veel kids die deze lessen voor het eerst met veel plezier gevolgd hebben. Ook fijn, dat er zoveel mensen vanuit onze kerk mee willen helpen om aan onze jongeren de wekelijkse catechisatiegroepen te willen geven. En hun tijd hiervoor willen inzetten! Naast de reguliere catechisatielessen hebben wij een aantal andere avonden georganiseerd in dit seizoen.

Op 13 november hebben wij een catechisatieavond ‘Thuis in geloven?!’georganiseerd, waarbij circa 80 ouders en andere belangstellenden aanwezig waren in Hebron. Tijdens deze avond werden er een 3-tal workshops gegeven met als onderwerp ‘Catechese … voor ouders!’, ‘Delen wat je beweegt’ en ‘Communicatie’. Hierop hebben wij veel positieve reacties ontvangen.

Joop Gottmers was de gastspreker op dinsdag 20 februari in de Dorpskerk. Het was een bijzondere avond met een bijzondere man die zijn eveneens bijzonder levensverhaal op een boeiende wijze wist te brengen. Joop had de aandacht van vele bezoekers (ruim 350 mensen. En dat op een doordeweekse dag! Erg mooi.). Naderhand hebben wij, als catecheseteam, ook vanuit verschillende hoeken hierop vele positieve reacties ontvangen.

Dit alles vraagt dus om een vervolg in het volgende catechisatieseizoen. ‘Keep an eye on the church news’! De reguliere catechisatielessen zullen na de zomervakantie weer opgestart worden. Net als voorgaande jaren willen we zoeken, naar wie God is, en welke rol Hij in ons leven speelt. Ook in het nieuwe seizoen hopen we weer veel jongeren te mogen begroeten op de catechisatielessen.

 

Groeten namens het catecheseteam