Stichting Terwille

Stichting Terwille biedt professionele christelijke verslavingszorg in Noord- en Oost-Nederland. Ook familie, partners en kennissen van verslaafden kunnen bij Terwille terecht.

Terwille biedt diverse vormen van hulp, zoals dagbehandeling, groepsbehandeling en individuele gesprekken. Ook worden er gespecialiseerde programma's aangeboden voor diverse doelgroepen. In samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen wordt voor elke cliënt het beste hulpaanbod gezocht, dat aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. 

Stichting Terwille gelooft dat er hoop is voor iedere verslaafde en dat iedereen verslavingsvrij kan leven. Ieder mens is het waard om voor te vechten. Hoewel Terwille een duidelijke christelijke identiteit heeft, richt het zorgaanbod zich niet uitsluitend op een christelijke doelgroep.

Telefonische hulpdienst (ma. t/m vrij. Van 9-12 en van 19-22 uur. Rijssen (0548) 514 111.

www.terwille.nl