Philadelphia

De stichting Philadelphia is een Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, hun andere familie en hun vrienden.

de' Stichting Philadelphia in o.a.Rijssen, Enter  en Vriezenveen heeft meerdere locaties. o.a: Rijssen: Molenpoort, Het Plein, Klaverblad, Veeneslagen, Mensingboerderij.  Enter: de Reggenboog.   Vriezenveen: Westerweilandweg en Engelsstraat.

Namens de Hervormde Gemeente van Wierden zijn er hierin twee vertegenwoordigers, een ouderling en een diaken. Elk voorjaar wordt er een vergadering gehouden met de overige kerken.

In de ring Rijssen van Philadelphia wordt ca. één keer per maand een aangepaste kerkdienst georganiseerd.

Dit houdt concreet in dat eens per anderhalf jaar een aangepaste dienst wordt gehouden in de Taborkerk ('s middags).

Algemeen e-mailadres: diaconie@hervormdwierden.nl