Nederlands Bijbelgenootschap

Vanuit de Hervomde Gemeente Wierden heeft o.a. zitting in deze afdeling:

W.Boom, Dahliastraat 29, 7641 VX, tel. 0546-573455.