De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

  • Een christelijke leefgemeenschap
  • Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
  • Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
  • Advies m.b.t. nazorg
  • Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente 

 
Tot 1 januari 2009 was de Herberg een project van de IZB. Nu de stichting zelfstandig geworden is, hebben ze een eigen website ontwikkeld – www.pdcdeherberg.nl .

Onderstaande toelichting is overgenomen uit een persbericht van "De Herberg".

Op verhaal komen moeten we allemaal van tijd tot tijd. Je hebt hard gewerkt, bent moe. Even ontspannen is dan voldoende om er weer tegen te kunnen. Er zijn echter mensen voor wie dat niet opgaat. Zij gaan gebukt onder zorgen, problemen en angst voor de toekomst en blijven daar in steken. Opbeurende woorden en een uitgestoken hand van familieleden of vrienden of van gemeenteleden zijn niet voldoende om weer moed te vatten.

Het kan dan nodig zijn dat iemand even weg gaat uit de thuissituatie waar alles zo donker lijkt.
"De Herberg" is gevestigd op het schitterende landgoed "De Pietersberg" te Oosterbeek.

In dit huis kunnen mensen voor een periode van minimaal drie en maximaal zes weken terecht om op verhaal te komen. Er is plaats voor 20 gasten, die samen eten, koffie en thee drinken en bij de dagopening en sluiting zijn. Verder zijn er gezamenlijke bijbelbesprekingen en er is gelegenheid deel te nemen aan creativiteit. Er is vrije tijd en er is rusttijd.

Voor elke gast is er persoonlijk aandacht van de stafleden en de gastvrouwen. In de wekelijkse gesprekken die zij met de gasten hebben wordt geprobeerd de problemen duidelijk te krijgen en een weg voor de toekomst te vinden. Ook het dagritme - op tijd opstaan, samen licht huishoudelijk werk verrichten, etc. - helpt om weer in balans te komen.

Voor het verblijf in "De Herberg" wordt een vergoeding gevraagd. Indien dit een bezwaar is kan de diaconie om hulp gevraagd worden.

Algemeen e-mailadres: diaconie@hervormdwierden.nl

Aanspreekpunt: diaken E.M. Schipper, Primulastraat 15, 7641 VP, tel. 575367