Dagopvang Verstandelijk Gehandicapten

Dagactiviteitencentrum (DAC) Ons Erf - vestiging Rijssen is een onderdeel van Stichting de Twentse Zorgcentra.

DAC Rijssen verzorgt dagopvang en zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke handicap. De Stichting Twentse Zorgcentra ziet de mens met een verstandelijke handicap in de eerste plaats als medemens en wil een bijdrage leveren aan een zo normaal mogelijk leven voor deze mensen.

De Stichting biedt dagopvang en zinvolle dagbesteding, waarbij dit in het DAC Rijssen gebeurt op basis van een Protestants Christelijke identiteit.
De geloofsopvatting en -beleving zoals de deelnemers die thuis gewend zijn, wordt ook in het DAC gegarandeerd.

Dat betekent dat er uit de Bijbel gelezen wordt, gebeden wordt, christelijke muziek gedraaid wordt, over het geloof gepraat wordt, etc. De begeleiders worden hier ook op geselecteerd.
Deelnemers met een andere achtergrond worden niet geweerd, maar dienen deze identiteit wel te respecteren.

DAC Rijssen is ontstaan vanuit een initiatief van de hervormde diaconieën van Rijssen, Enter en Wierden, samen met een aantal ouders van verstandelijk gehandicapten.

Gedurende de eerste 3 jaar (2000 - 2002) hebben de diaconieën zitting in een begeleidingscommissie die de opstart van het DAC begeleidt. De diaconieën verlenen ook steun gedurende deze eerste 3 jaar.
Na 2002 zullen de diaconieën eventueel zitting nemen in de inmiddels opgerichte ouderraad, om zo nog betrokken te blijven bij het DAC.
Hierover wordt momenteel (april 2002) nog beraad gepleegd door de diaconieën en de ouderraad.

Algemeen e-mailadres: diaconie@hervormdwierden.nl