Bijzonder diensten

Bijzondere diensten

 

 

Bediening Heilige Doop

De bediening van het sacrament van de Heilige Doop vindt regelmatig in de verschillende kerken plaats.

De doopaangifte, welke in de regel minimaal 10 dagen tevoren wordt gehouden, wordt aangekondigd in het kerkblad.

Op de doopzitting worden, indien mogelijk, beide ouders verwacht. Zij worden verzocht het trouwboekje mee te brengen.

 

Doopbewijs

Wanneer iemand, komend uit een ander kerkgenootschap, in de Hervormde Gemeente Wierden openbare belijdenis wil doen, dan dient hij/zij een doopbewijs te overleggen.

Dit doopbewijs moet door betrokkene zelf aangevraagd worden in de gemeente waar hij/zij gedoopt is.

Omgekeerd, wanneer iemand uit de Hervormde Gemeente Wierden openbare belijdenis wil doen in een andere kerk, dient hij/zij voor een doopbewijs zich te wenden tot het Kerkelijk Bureau.

E-mailadres: kerkelijkbureau@hervormdwierden.nl

 


 

 

Heilig Avondmaal

 

Het Heilig Avondmaal wordt in het midden van de gemeente vier maal per jaar gevierd.

De viering wordt een week tevoren voorafgegaan door een voorbereidingsdienst en op de dag zelf gevolgd door een dankzeggingsdienst.

Het Heilig Avondmaal wordt in de Dorpskerk bediend in beide morgendiensten. In de middag- en de avonddienst is er voortzetting en dankzegging.  Op het Hoge Hexel is er in de morgendienst viering van het Heilig Avondmaal en in de middagdienst voortzetting en dankzegging. 

De bediening in de middag- en avonddienst is speciaal bedoeld voor hen, die wegens omstandigheden de morgendienst niet kunnen bijwonen.

Aan huisgebonden gemeenteleden, zoals kerktelefoonluisteraars en zij die via internet en Kerk-TV de dienst volgen , die graag aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen kunnen zich tot hun sectieouderling wenden voor de mogelijkheden.

O.a. in de Holtinck is er een viering voor de bewoners en hen die niet naar de kerk kunnen komen.

 

Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal maakt de kerkenraad bekend, dat er op een bepaalde plaats en tijd gelegenheid wordt gegeven aan ambtsdragers en lidmaten der gemeente tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten.
Wij noemen dit: Censura morum.


 

Huwelijks bevestiging

Het verzoek om bevestiging en inzegening van het huwelijk wordt gedaan aan de kerkenraad van de wijkgemeente waarin de bruid woont.

Woont alleen de bruidegom in Wierden, of behoort de bruid tot een andere kerk, dan wordt het verzoek gericht tot de kerkenraad van de wijkgemeente waarin de bruidegom woont.

Wonen bruid noch bruidegom in Wierden, dan kan het verzoek gericht worden tot het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

De predikant van de betrokken wijkgemeente kán op het verzoek van een bruidspaar in bijzondere gevallen, dit in overleg met de wijkkerkenraad, zich doen vervangen door één van de andere wijkpredikanten.

Voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk door een predikant van elders is toestemming vereist van de wijkkerkenraad en van het moderamen van de Algemene Kerkenraad, waarbij de in onze gemeente gebruikelijke liturgie wordt gevolgd.

Voor een kerkelijke huwelijksbevestiging is men een bepaald bedrag verschuldigd ter bestrijding van de kosten. Dit bedrag moet voor de huwelijksdatum op het Kerkelijk Bureau worden voldaan. Tijdens de dienst wordt eenmaal gecollecteerd.