Wat doet deze commissie?

Wat doen wij en waarom?

De commissie Toerusting & Geloofsgroei is een ondersteunend en uitvoerend or-
gaan direct onder de Algemene Kerkenraad. In het seizoen 2009-2010 zijn we van start gegaan.

Wat willen we bereiken?
De doelstelling van de commissie is:
• Het bevorderen van de geloofsgroei van gemeenteleden (verdieping en verbreding)
• Het toerusten van de gemeente (kennis en vaardigheden)
• Onderling pastoraat, diaconaat en apostolaat in ‘groeikernen’ (groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid)

Zaaien, groeien en vrucht dragen
Toerusting & Geloofsgroei zijn nauw met elkaar verbonden. De Bijbel geeft ons vele gelijkenissen van zaaien, groeien, vrucht dragen. Het begint bij de Zaaier. Om te gaan groeien in geloof dient allereerst het zaad van het evangelie bij ons te ontkiemen. Vervolgens vindt de groei plaats. En als het goed is gaan we vrucht dragen. Vruchten van de Geest. Maar we kunnen alleen groeien als we stevig geworteld zijn in goede grond. Toegerust door Woord en Geest. We dienen te groeien in de lengte, diepte en in de breedte. Dan is ons geloof gezond. Samen vormen we een huis van levende stenen, met als onwrikbaar fundament Jezus Christus.

We kunnen niet zonder elkaar. Samen worden we gebouwd in het geloof. Dan krijgt het geloof ook handen en voeten in de praktijk. In onze contacten met onze naaste. Wel toegerust groeien en vermenigvuldigen. Verbonden als ranken aan de ware Wijnstok. Dat is niet alleen ons ideaal als commissie. Dat is de roeping voor iedereen die in Jezus gelooft en verlangt naar werkelijk gemeente zijn!


Contact
Hebt u een tip, een suggestie of wilt u iets kwijt, laat het ons weten! In de commissie Toerusting & Geloofsgroei zitten de volgende mensen:

Wijk 1

Frits Mulder
Looweg 36a
7641 BH Wierden
T 577317
 fcmulder@outlook.com 

Annie Hoekstra
Schapendijk 25a
7642 LR Wierden
T 577751
E annietersteege@hotmail.com

Henriëtte Nijzink
Bekkenhaarsweg 2
7645 AN Hoge Hexel
T 561866
dinandenhenriette@hetnet.nl

Aletta Wolterink
Nieuwe Schoolweg 4
7645 AV Hoge Hexel
T 698095 / 06 48672981
E  alettawolterink@gmail.com

Wijk 2

Leen Nijzink, 
Eikenlaan 16, 
7642GC Wierden, 
T
0546-574144

Wim de Vries
De Wingerd 11
7641 CT Wierden
T 574774 / 06-51509012
E wchrfdevries@planet.nl

Matthea Borkent
Acacialaan 5
7642 TW Wierden
T 786081
E mattheaborkent@gmail.com