organogram college van kerkrentmeesters

Organogram van College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als centrale taak het bijeenbrengen en beheren van gelden die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst, het pastorale werk en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Het CvK wordt voor het uitvoeren van deze taken bijgestaan en ondersteund door diverse, onder haar verantwoordelijkheid vallende commissies. 

In onderstaande CvK organogram zijn de commissies weergegeven. Tevens zijn onder deze commissies de daarbij behorende taken op hoofdlijnen omschreven. 

Onder het kerkrentmeesterschap verrichten een groot aantal vrijwilligers een diversiteit aan werkzaamheden. Al deze werkzaamheden worden in de diverse Commissies uitgevoerd. De voorzitter (Vz) van deze commissies is het aanspreekpunt en coördinator. Met deze aanpak wil het CvK zich richten op het besturen en continueren van het kerkrentmeesterschap voor de taken die worden verricht door de vele vrijwilligers.

Korte uitleg organogram en  verantwoordelijkheden:

 • Technische Commissie:
  Alles wat met onderhoud van gebouwen en tuinen te maken heeft.

 • Financiële Commissie:
  Alles wat met geldstromen binnen de gemeente heeft te maken.

 • Facilitaire Commissie:
  Een diversiteit aan activiteiten en vooral servicegericht.

 • Orgelcommissie:
  Alles wat met het orgel te maken heeft.

 • Kerkelijk Bureau:
  Het kerkelijk bureau verzorgt alle administratieve taken van de gemeente

 • Beheer:
  Het Beheer omvat alle taken t.a.v. het gebruik en beheer van de gebouwen.

 

Ook is een vrijwilligerscoördinator (vacature) opgenomen. Het CvK voorziet een noodzaak dat vrijwilligers coördinatoren nodig zijn om het vele vrijwilligerswerk op elkaar af te stemmen. Dit kan zowel vrijwilligerswerk vanuit het kerkrentmeesterschap zijn als vanuit pastoraat, clubs of jongerenwerk. Deze vrijwilligerscoördinatoren zijn een spil in het vrijwilligerswerk voor alle commissies , clubs, etc. om te ondersteunen als daar behoefte is.

Vrijwilligerswerk is het hart van het werk in de kerk. De kerk van Jezus Christus. Zonder deze vrijwilligers zou al het werk stil komen te liggen. Met elkaar mogen we bouwen aan Zijn kerk.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of is de vacature vrijwilligerscoördinator iets voor u, neem dan contact op met P. Smelt (Vz.) tel: 0546-578644 of B. van Burken (Secr.) tel: 0546-575795