Algemene Kerkenraad

Bestuur 

De leiding van onze gemeente berust bij de Algemene Kerkenraad (AK), terwijl de gemeente is onderverdeeld in twee wijkengemeentes  wijk 1 en wijk 2  elk met een eigen wijkkerkenraad.

 

Algemene Kerkenraad (AK)

De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door afvaardigingen vanuit de wijkkerkenraden waarbij alle ambten vertegenwoordigd zijn overeenkomstig de richtlijnen van de kerkorde.

 

Wijkgemeenten

Een wijkkerkenraad wordt gevormd door de wijkpredikant, de ouderlingen, aan wie een gedeelte (een sectie) van de wijkgemeente voor pastorale zorg is toevertrouwd, ouderlingen-kerkrentmeesters, enkele  jeugdouderlingen en een aantal diakenen.

Er zijn 2 wijkgemeenten:

  • Wijkgemeente 1 
  • Wijkgemeente 2    

 

Ouderling kerkelijk werker (wijk 2)

J.P. (Jeffrey) Bredenhoff 

Dominee van Meursstraat 25

8191 AM WAPENVELD
tel:038 7850197
mobiel  06 53711607

 

kerkelijk werker (wijk 1)

M. Stoffer (Martin) Rozenlaan 43, 7954  EZ  Rouveen.

tel 0522 - 291801

e-mail   martinstoffer@hervormdwierden.nl

 

 

 

 

Contactgegevens

Preses : C. Hoogendijk (Cees)

Burg J.C. van den Bergplein 1, 7642 GR Wierden tel: 577442

Mailadres : preses-ak@hervormdwierden.nl                                         

Algemeen e-mailadres: ak@hervormdwierden.nl

 

  

Scriba:

 

H.W. Borkent (Henk) Vriezenveenseweg 24 A, 7641AK  tel 573920                                           

Algemeen e-mailadres: ak@hervormdwierden.nl

 

 

 

 

 

Jeugdouderling organisatorische zaken

vacant

 

 

 

Vertrouwenspersonen

Draagt elkanders lasten (Galaten 6:2a)

In onze gemeente is een team van zes vertrouwenspersonen werkzaam. Zij staan gemeenteleden bij die psychische en/ of emotionele problemen hebben. Bovendien helpen zij gemeenteleden hun klachten te verwoorden en verwerken, eventueel als aanvulling op professionele hulpverlening. Zij kunnen u onder andere bijstaan bij: Rouwverwerking, huwelijks- of gezinsproblemen, verslaving, verwerking van trauma's en depressiviteit.

Een vertrouwenspersoon oefent zijn/ haar taak alleen uit na de volgende procedure:
De wijkpredikant geeft aan de contactpersoon van het team door dat ondersteuning van een vertrouwenspersoon gewenst is en overlegt met haar wie hiervoor geschikt is. De vertrouwenspersonen hebben allen een cursus psychisch pastorale hulpverlening gevolgd en zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad.

Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Contactpersoon: Joke Schipper, tel. 0546-807847 email: jokeschipper33@gmail.com