Agenda

Datum/tijd Activiteit Locatie
20-04-2018 18:30 clubavond hebron
23-04-2018 19:35 geloofsgesprekgroep Ds Smink hebron
24-04-2018 19:45 verg home team José hebron
24-04-2018 20:00 verg jeugdcommissie hebron
25-04-2018 19:30 oefenen praiseband hebron
25-04-2018 20:00 verg wijkkerkenraad 1 hebron