Nieuws

16 februari: Wijkavond wijk 1

Op donderdag 16 februari houdt wijkgemeente 1 haar jaarlijkse wijkavond. Op deze avond wil de kerkenraad met u delen wat zij het afgelopen jaar heeft besproken rond het thema “Pastoraat”. Dit betreft het pastoraat binnen de wijkgemeente; het huisbezoek, crisispastoraat, jongerenpastoraat, sectieavonden enz. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken met het werk van de kerkenraad. Leden van wijk 1, jong en oud, worden van harte uitgenodigd voor deze wijkavond. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar in gebouw Hebron. We hopen op een grote opkomst!