Nieuws

Afsluitingsdienst catechisaties

Afgelopen zondag was de jaarlijkse afsluiting van de catechisatie periode, dit gebeurde in de Dorpskerk met een mooie dienst geleid door Ds van Bart en met medewerking van onze eigen praiseband.
Zo u op de foto kunt zien was de kerk goed gevuld en mochten we samen door Woord en Lied God grootmaken.
Na afloop was er gelegenheid voor het drinken van een kop koffie, thee of frisdrank met daarbij een broodje.
En natuurlijk veel gezelligheid.

Klik hier voor wat foto's