Nieuws

prijswinnaars houtdorp VBC

Dinsdag middag kwamen er ruim 250 kinderen het veld op om samen weer te timmeren en te zagen. Bij alle 26 (!) plekken stond een vrijwilliger klaar die ze ging helpen. 
Natuurlijk kregen alle kinderen drinken, een ijsje en iets te snoepen.  Een paar kinderen  kwamen naar de EHBO om een splinter te laten verwijderen of om een pleister te vragen.
Ook trapten enkele kinderen in een spijker, waardoor je maar weer merkt hoe belangrijk het is dat de kinderen stevig schoeisel aan hebben.