Nieuws

Even ons voorstellen

 

Mijn naam is ds. F.J.K. van Santen. Sinds 21 december 2008 ben ik predikant van de Hervormde wijkgemeente wijk 3 in de stad Kampen. Ik ben in 1954 te Schiedam geboren, getrouwd met Marijke van Santen-Snoek, die uit Amersfoort afkomstig is en als Beeldend Kunstenaar haar werkzaamheden heeft. Ze heeft een eigen website:

Beroepingswerk

Beroepingswerk: Op zondag 1 juni j.l. is er een hoorcommissie naar Kampen geweest waar ze in de Bovenkerk de avonddienst om 19.00 uur hebben bijgewoond die geleid werd door ds. F.J.K. van Santen. Het thema van deze dienst was: “De hemelse telefoonlijn”. De schriftlezing was uit Filippenzen 4: 1-9. De tekst voor de preek was: Filippenzen 4: 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging  bekend worden bij God.