Nieuws

Wijkavond wijk 1 op 11 februari

Donderdagavond 11 februari (dus niet op 11 maart zoals abusievelijk in het kerkblad stond vermeld) wordt de jaarlijkse wijkavond gehouden voor wijkgemeente 1. Alle leden van wijk 1, jong en oud, zijn dan van harte welkom. De kerkenraad wil graag met u delen welke gedachten er in het afgelopen jaar zijn geweest rondom het jaarthema ‘Identiteit’.

Parkeren rond de Dorpskerk

Door de BOA  (buitengewoon opsporingsambtenaar)van de gemeente Wierden zijn we aangesproken over het parkeren op zondag rond en bij de Dorpskerk. Het is druk dat is bekend. Vooral bij de morgendiensten. Auto’s worden geparkeerd op trottoirs, op stukken gras en op meerdere plaatsen waar dit niet is toegestaan. De burgerlijke gemeente Wierden wordt door burgers aangesproken op dit parkeergedrag. Doordeweeks worden er bekeuringen uitgedeeld. Op zondag gebeurt dit tot op heden niet.

Dropping clubwerk

Hoi allemaal,

Vrijdag 5 februari is het zover. De jaarlijkse dropping van de club. De dropping van dit jaar zal er iets anders uitzien dan andere jaren. Maar we hebben er al veel zin in! Voor de veiligheid in het donker zouden we het fijn vinden dat je iets met reflectie draagt. (Bijvoorbeeld een hesje of een reflecterende band). Denken jullie ook aan stevige schoenen?

Jullie worden op het volgende tijdstip verwacht bij Hebron;

-      Club Hoge Hexel; 18.30 uur   
-      11/12 jarigen; 19.00 uur 
-      13/14 jarigen; 19.30 uur

Droomdeken in Hebron

Zaterdag 12 september 2015 was het startweekend.
Kinderen mochten op een lapje stof een tekening maken. Aan de andere tafel zaten anderen lapjes stof aan elkaar te naaien. Er waren 3 verschillende voorbeelden. De eerste quilt is klaar. Aan de andere 2 wordt nog hard gewerkt.