Nieuws

Torenbezoek cat groep 8

Het is al bijna traditie dat de groep 8 catechesanten de laatste avond de toren van de Dorpskerk gaan beklimmen.
Onder begeleiding van koster Lammert wordt dan dit oudste bouwwerk van Wierden (1430) bekeken, de klok wordt even geluid en alle vingers vliegen dan in de oren......
Een mooi avontuur en een goede afsluiteng van een net zo'n goede periode.

Nieuw logo Woord en Daad

Woord en Daad heeft een nieuw logo! Daar willen we u graag iets over vertellen. Woord en Daad verbindt mensen wereldwijd: donateurs, vrijwilligers, sponsors, onderwijsinstellingen, ondernemers en vele anderen. Samen met u, en met alle kennis en ervaring in dit netwerk, zetten we innovatieve projecten op. Zo geven we duizenden mensen nieuwe hoop en kansen om armoede te ontstijgen. Wij zijn voortdurend in beweging omdat de wereld om ons heen snel verandert. Ons nieuwe logo straalt dit uit: we zijn verbonden, én in beweging. 

klik hier voor de brief met de nieuwe huisstijl van Woord en Daad

Paasmiddag voor alle ouderen op 28 maart 2018

Thema: IK LEEF EN U ZULT LEVEN!!! 

De paasmiddag zal worden gehouden op woensdag 28 maart 2018. U wordt van harte uitgenodigd op deze middag in Hebron. Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 16.30 uur is de middag afgelopen. Voor de viering gaan we naar de kerkzaal. U hoeft u niet aan te melden. Bent u niet in de gelegenheid om met eigen vervoer te komen, dan willen de diakenen u ophalen en weer thuis brengen. Geef dit dan door aan uw bezoekdame/-heer of neem contact op met de diaken, dhr. Ard Egberts, tel. 06-18777791, e-mail ardegberts@gmail.com of bel naar Ingrid Nijsink tel. 06-40547930. Een hartelijke groet, Diaconie en Bezoekcommissie